You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ศูนย์วิจัยโรงพยาบาลมหาสารคาม
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย yamonphat   
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 20:46
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรอง
 
แบบยื่นขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย yamonphat   
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 เวลา 20:36

เอกสารยื่นขอพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
แบบเสนอขอโครงการวิจัยประเภท Retrospective study Medical record review Case report
แบบเสนอขอโครงการวิจัยประเภท Specimen
แบบเสนอขอโครงการวิจัยประเภท Clinical trial - Experimental study
แบบเสนอขอโครงการวิจัย ด้านสังคมศาสตร์  มานุษยวิทยา
แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย
แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย
เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย

เอกสารสำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว
แบบรายงานความก้าวหน้า Progress
ขอต่ออายุโครงการวิจัย
ขอปรับปรุงโครงการวิจัย
ขอรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงที่เกิดแก่อาสาสมัครในโครงการวิจัย
ขอแจ้งการดำเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบน
ขอแจ้งปิดโครงการวิจัย
ข้อปฎิบัติของผู้วิจัย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 เวลา 15:51
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 2