ประกาศแนวทางการดำเนินการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พิมพ์
เขียนโดย yamonphat   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:50
ประกาศแนวทางการดำเนินการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม