ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พิมพ์
เขียนโดย yamonphat   
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2016 เวลา 15:21
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่ายที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 - มกราคม พ.ศ. 2560 (กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ) สามารถส่งบทความได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ดาวน์โหลดรายละเอียด
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2016 เวลา 15:36