ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสาร Health พิมพ์
เขียนโดย yamonphat   
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2016 เวลา 14:37
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์วารสาร Health
ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ บุคคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย ส่งบทความวิชาการ ผลงานวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (วารสาร Health) จัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามรายละเอียดการส่งบทความได้ที่ http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=jhealth
ดาวน์โหลดรายละเอียด
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2016 เวลา 15:36