ผลการเตรียมความพร้อมก่อนคลอดโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในโรงพยาบาลชุมชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:51

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน  นางรำไพ  เกตุจิระโชติ 

    กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  โรงพยาบาลมหาสารคามโทรศัพท์ 043740993-6  โทรสาร 043-711433

                    การคลอดแม้จะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ แต่ก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤติต่อชีวิตของผู้คลอดและทารกในครรภ์ กระบวนการคลอดทุกระยะมีผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของหญิงตั้งครรภ์/ผู้คลอด  เป็นต้นว่าความกังวลต่อความปลอดภัยของตนเองและบุตร  การศึกษาเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ พบว่าอันดับหนึ่งคือกลัวบุตรในครรภ์จะไม่แข็งแรงหรือพิการ รองลงมาคือกลัวการมีโรคแทรกซ้อน  ขณะเจ็บครรภ์คลอดในห้องรอคลอดผู้คลอดจะรู้สึกกลัวต่อความเจ็บปวดและเครื่องมือช่วยคลอด 

เอกสารดาวโหลด
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 16:20