ผลการตรวจหาเชื้อ Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:40

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน  นายแพทย์กำพล เอี่ยมเกื้อกูล

  กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

                            Helicobacter  Pylori  เป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคในกลุ่ม  Dyspepsia เช่น  Duodenal  ulcer (DU),  gastric  ulcer (GU)  และอาจรวมถึง  non – ulcer  dyspepsia  (NUD) ซึ่งในการตรวจหาเชื้อ H. Pylori  มีความสำคัญในการตรวจผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ  เพราะกลุ่มโรคนี้มีการหายของโรคเพิ่มขึ้นถ้าได้กำจัดเชื้อนี้  โดยพบว่าผู้ป่วยที่ได้กำจัดเชื้อนี้  มีภาวะปวดท้องลดลงเหลือร้อยละ 20 ใน 1 ปี  และผู้ป่วยที่มีเชื้อโรคนี้อยู่ในกระเพาะอาหาร  มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารมากกว่าคนไม่มีเชื้อถึง 6 เท่า  ดังนั้น  การตรวจหาเชื้อ       H. Pylori  จึงมีความสำคัญมากในกลุ่มผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

เอกสารดาวโหลด