ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ลงในร้อยเอ็ดเวชสาร พิมพ์
เขียนโดย yamonphat   
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 09:52
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ลงในร้อยเอ็ดเวชสาร
ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการลงในร้อยเอ็ดเวชสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 สามารถติดตามรายละเอียดคำชี้แจงเพิ่มเติมได้ทาง www.reh.go.th หัวข้อคู่มือสำหรับตีพิมพ์วารสาร หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลดรายละเอียด
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 09:59