ประชุมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม พิมพ์
เขียนโดย Prapaporn Faidee   
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 17:07
ประชุมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้หารือแนวทางพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มารับบริการ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 17:23