You are here: Home ผลงานวิจัย
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ผลงานวิจัย
เล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Prapaporn Faidee   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:14

 

เล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาล มหาสารคาม ปี 2559

รวมเล่มบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2559

หนังสือรวบรวมบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๙ เล่มนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อรวบรวมผลงานของบุคลากรโรงพยาบาลทุกสาขาวิชาชีพที่ได้พัฒนาวิชาการ และองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพทั้งด้านส่งเสริมป้องกันและด้านรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพ และยังได้นำผลงานเหล่านั้นส่งเข้าประกวดในมหกรรมวิชาการทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกระทรวง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีหลายประเภท เช่น ผลงานวิชาการที่นำเสนอประเภทวาจา นำเสนอประเภทโปสเตอร์ นำเสนอประเภทนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิชาการ R2R ในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผลงานวิชาการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลมากมาย อันได้แก่ รางวัลในการประกวดมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓ รางวัล รางวัลในการประกวดประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ ๗ เมื่อวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๔ รางวัล และรางวัลในการประกวดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ วันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๔ รางวัล อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ผลงานแต่ละชิ้นล้วนแต่มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า น่าสนใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติในการส่งเสริม ป้องกันและรักษาโรคได้จริง ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ นายแพทย์วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามที่ให้การสนับสนุน ร่วมกับเป็นขวัญ กำลังใจ เพื่อก่อให้เกิดผลงานวิชาการทุกชิ้น และสร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และเกิดความตื่นตัวทางด้านงานวิชาการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 17:14
 
ผลของ Xylocaine ที่ให้ทางหลอดเลือดดำก่อนนำสลบ ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 16:20

  logo_135                                      ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน นางสาววิลาวัลย์   พรมดอนกลอย

                                       กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

 

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ร้ายแรง  ซึ่งอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่อันตราย  และอาจนำไปสู่ความพิการถาวรหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และยังเป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ พบได้ประมาณร้อยละ2.5 ของป่วยที่มารับการระงับความรู้สึก โรคความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย คือAtherosclerosis และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิด ระบบหัวใจ สมอง ไต 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการเตรียมความพร้อมก่อนคลอดโดยครอบครัวมีส่วนร่วมในโรงพยาบาลชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:51

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน  นางรำไพ  เกตุจิระโชติ 

    กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  โรงพยาบาลมหาสารคามโทรศัพท์ 043740993-6  โทรสาร 043-711433

                    การคลอดแม้จะเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ แต่ก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤติต่อชีวิตของผู้คลอดและทารกในครรภ์ กระบวนการคลอดทุกระยะมีผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ของหญิงตั้งครรภ์/ผู้คลอด  เป็นต้นว่าความกังวลต่อความปลอดภัยของตนเองและบุตร  การศึกษาเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ พบว่าอันดับหนึ่งคือกลัวบุตรในครรภ์จะไม่แข็งแรงหรือพิการ รองลงมาคือกลัวการมีโรคแทรกซ้อน  ขณะเจ็บครรภ์คลอดในห้องรอคลอดผู้คลอดจะรู้สึกกลัวต่อความเจ็บปวดและเครื่องมือช่วยคลอด 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 16:20
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 7