You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมประกวดผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม "Show and Share แลกเปลี่ยน เรียนรู้" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย yamonphat   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:49

มหกรรมประกวดผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม “Show & Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม มีผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 57 เรื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลงานประเภทCQIจำนวน 42 เรื่อง และผลงานประเภทเรื่องเล่า จำนวน 15 เรื่อง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลระดับประเภท และโปสเตอร์เรื่องเล่ากิตติมศักดิ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งได้จัดทำหนังสือบทคัดย่อผลงานวิชาการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2559 และสารถดาวน์โหลดไฟล์เล่มได้จากการสแกน QR Codeเก็บไว้อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เหมาะกับยุคของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ผลการประกวด
ประเภท CQI
รางวัลที่ 1 นายธวัชไชย วรรณชัย
ชื่อผลงาน: โปรแกรมบันทึกผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
หน่วยงาน: ศูนย์คอมพิวเตอร์
รางวัลที่ 2 นายนิกร เชื้อคำฮด
ชื่อผลงาน: หมวกนิรภัยส่องสว่าง
ชื่อหน่วยงาน: ศูนย์ส่งต่อและกู้ชีพ
รางวัลที่ 3 ภญ.ปริญา ถมอุดทา
ชื่อผลงาน: ผลของการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชนโดยการออกเยี่ยม บ้านในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองจ.มหาสารคาม
ชื่อหน่วยงาน: งานเภสัชปฐมภูมิและทุติยภูมิ กลุ่มงานเภสัชกรรม
รางวัลชมเชย นส.สุมลมาลย์ บุพเต
ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบการจัดการความคุ้มค่าคุ้มทุนของผ้าพันแผล
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
รางวัลชมเชย นางวไลพร ปักเคระกา
ชื่อผลงาน: การพัฒนารูปแบบการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มการพยาบาล
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล

ประเภท เรื่องเล่า
รางวัลที่ 1 นางมะลิ  เนื่องวงษา
ชื่อผลงาน: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตึกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาล มหาสารคาม
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
รางวัลที่ 2 นางสาวสุภัตรา แสนมี
ชื่อผลงาน: เข็มทิศของชีวิต
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยหู คอ จมูก
รางวัลที่ 3 นางสาวดุจดาว ศิริพยัคฆ์
ชื่อผลงาน: ปลดล็อคใจ เสริมกาวรัก พิชิตอุปสรรคและโรคภัย
ชื่อหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
รางวัลชมเชย นางพิกุล  ไชยคำภา
ชื่อผลงาน: อิสรภาพจากโซ่ตรวน
ชื่อหน่วยงาน: งานจิตเวช
รางวัลชมเชย นางสาวอารีร่า เช้าวันดี
ชื่อผลงาน: ไม่นับลูกดิ้น..หมดสิ้นชีวิตลูก               
ชื่อหน่วยงาน: งานห้องคลอด

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:29
 
Adipiscing mauris ante adipiscing PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สิทธินนท์   
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2007 เวลา 22:07
Sample image
Sample image

Felis parturient tortor Integer Phasellus Aenean elit tortor consectetuer auctor Sed. Urna malesuada et magna id convallis In egestas sagittis enim felis.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer accumsan Integer nascetur hac quis. Volutpat nascetur sodales quis convallis turpis vitae Aenean libero vitae Maecenas. Ligula congue semper hendrerit vel vestibulum orci ullamcorper ante pulvinar laoreet.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2007 เวลา 21:02
อ่านเพิ่มเติม...
 
Vestibulum habitasse quis PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สิทธินนท์   
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2007 เวลา 22:05
Sample image
Sample image

Lorem nibh laoreet neque vitae id tempus facilisi Vestibulum habitasse quis. Nunc porttitor mauris Nam vitae quis tellus nascetur dui orci ac. Elit vitae pede ut egestas nec dapibus congue eget ut Nam. Elit cursus non massa eros Aenean pede turpis lacus orci nascetur. Elit Ut augue turpis est laoreet eu quam sem Vestibulum ut. A ipsum augue nonummy massa nec.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2007 เวลา 21:40
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 9