You are here: Home ข่าวประชาสัมพันธ์
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย yamonphat   
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 17:07
ประชุมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่างภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้หารือแนวทางพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มารับบริการ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิค
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 17:23
 
การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย yamonphat   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:30

การประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7
จัดขึ้นนระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 30 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน 20 เรื่อง และได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1. นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล
ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
2. นางกมลเนตร พินทะปะกัง
ชื่อผลงาน: การศึกษาอัตราการใช้โลหิต และการลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมโลหิตแบบ Type and screen ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
3. นางชูวงศ์  คชสาร 
ชื่อผลงาน: ความคิดเห็นของแพทย์ พยาบาลและผู้ดูแลต่อแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล และนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก หอผู้ป่วยเด็กโต รพ.มหาสารคาม
4. นางฉวีวรรณ  เผ่าพันธ์
ชื่อผลงาน: การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองมหาสารคาม
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:47
 
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย yamonphat   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:56

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงพยาบาลมหาสารคามส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 34 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน 18 เรื่อง และได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1. นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล
ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
2. นางวิไลพร พิณนาดิเลย์
ชื่อผลงาน: รูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST ยก
3. นางกมลเนตร พินทะปะกัง
ชื่อผลงาน: การศึกษาอัตราการใช้โลหิต และการลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมโลหิตแบบ Type and screen ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
4. นางชูวงศ์  คชสาร 
ชื่อผลงาน: ความคิดเห็นของพยาบาลและผู้ดูแลต่อแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาล และนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก หอผู้ป่วยเด็กโต รพ.มหาสารคาม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:42
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 9