You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 


ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรง จากการตั้งครรภ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:33

      logo_135                                          ผู้วิจัย/ผู้นำเสนอ  วรพงษ์  วรเชษฐ   .. , ..  สูติ-นรีเวชวิทยา

 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม  โรงพยาบาลมหาสารคามโทรศัพท์ 043740993-6  โทรสาร 043-711433

                       ภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงจากการตั้งครรภ์ เป็นสาเหตุที่สำคัญของการตายทั้งในมารดาและการตายปริกำเนิด  ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย   โดยพบเป็นสาเหตุการตายของมารดาเป็นอันดับสามในประเทศ  การป้องกันความรุนแรงของภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้บริการทางสูติกรรม   อันจะส่งผลให้อัตราป่วย  และอัตราป่วยตายจากภาวะนี้ลดลงได้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:37
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 17