You are here: Home
Decrease font size  Default font size  Increase font size 


การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 10:44

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   ทิพญา  ธนสารโสภิณ 

    กลุ่มงาน เวชกรรมฟื้นฟู   โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

                      คนพิการทุกคนต้องการการยอมรับจากคนในสังคม  การยอมรับคือการเปิดโอกาสให้คนพิการนั้นได้แสดงความสามารถหรือ   ศักยภาพของตนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือสังคม   การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สังคมปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการถือเป็นประตูหรือปัจจัยหลักในการนำคนพิการออกจากบ้านเข้าสู่สังคม

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 17