You are here: Home ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย 2550 ปัญหาที่สืบเนื่องจากการใช้ยาในผู้ป่วยบนหออายุรกรรมที่ได้รับ Digoxin และWarfarin
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ปัญหาที่สืบเนื่องจากการใช้ยาในผู้ป่วยบนหออายุรกรรมที่ได้รับ Digoxin และWarfarin PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:25

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   ภ.ญ.จันทร์เพชร  ราชดา  ภญ.นฤมล  คูณเจริญรัตน์   ภญ.ศุภิญญา  ถิรศิลาเวทย์

    โรงพยาบาลมหาสารคาม  โทรศัพท์ 043740993-6   โทรสาร 043-711433

                     ยาความเสี่ยงสูงคือ กลุ่มยาที่มีอันตรายถึงชีวิตหากขาดการตรวจสอบหรือการเฝ้าระวังขณะมีการสั่งใช้  ในปีงบประมาณพ.ศ. 2549  โรงพยาบาลมหาสารคามกำหนดรายการยาความเสี่ยงสูง 20 รายการ การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพในการติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง  การเฝ้าระวัง การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องจำเป็น  ทั้งในเรื่องการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแบบพินิจพิเคราะห์  (Intensive hospital  monitoring of Advers Drug Reaction) การติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (Drug  Interaction) การติดตามการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error)ในยาความเสี่ยงสูง

เอกสารดาวโหลด