You are here: Home ผลงานวิจัย ผลงานวิจัย 2550 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผู้ปลูกผัก
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผู้ปลูกผัก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:25

logo_135   ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน   อัจราพร  บุญหล้า สุกันยา  บัวลาด

     ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน อำเภอ เมือง  จังหวัดมหาสารคาม  

      

              ศึกษาบทบาทการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรผู้ปลูกผัก   บ้านหนองกุงเต่า  ตำบลท่าสองคอน  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม    รวมทั้งศึกษาแนวทางส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในดำเนินกิจกรรมกลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองกุงเต่า  ตำบลท่าสองคอน  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งดำเนินการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ ปี 2546 ถึงปัจจุบัน จำนวน 37 คน

เอกสารดาวโหลด

            

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:41